Αρτοποιείο Χρυσοφιλίτισσα

Cover Image
Αρτοποιείο Χρυσοφιλίτισσα
Activity Reference
Overview
Overview

Ένας υγιής κατ’ αμφω άνθρωπος εκτός από υλική τροφή χρειάζεται και πνευματική, γι’ αυτό στη σελίδα μας θα μπορείτε καθημερινά να βρίσκεται ένα φωτισμένο λόγο από τους Αγίους πατέρες της εκκλησίας μας που θα σας ενισχύει τον αγώνα σας !

Κοπιάστε για ζεστό προζυμένιο αλμυρό και καφέ !

Contact Details
Video
Location